FOLLOW US ON

MISTINE COSMETICS | FRIDAY | FARIS BY NARIS
    

บริการสอบถามข้อมูล

โทรฟรี ! ทั่วประเทศ
สำหรับผู้ใช้บริการ เอไอเอส
และวันทูคอล


กดรหัสพิเศษ *7479000 หรือ
โทร.0-2548-1555 (เสียค่าโทร)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-24.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์์
เวลา 8.00-17.30 น.


  สั่งซื้อสินค้ามิสทินและฟรายเดย์ได้สะดวกหลากหลายวิธี ดังนี้
  1.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่รับบริการสั่งซื้อทางโทรศัพท์
  โทรฟรี! ทั่วประเทศ สำหรับผู้ใช้มือถือ
เอไอเอส และวันทูคอล กดรหัส *7479999
DTAC *22999
  หรือโทร. 0-2548-1999 (เสียค่าโทร)
วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 7.00 - 24.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.30 น.
     
  2.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ต
  ได้ที่เว็บไซต์ www.bworder.com
(http://www.bworder.com)
     
  3.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางโทรสาร
  ที่เบอร์ 0-2917-1977 โดยกรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ
รอบจำหน่ายที่, ชื่อ - รหัสสมาชิกมิสทิน, รหัสสินค้า,
จำนวนชิ้น - ชุด ลงในกระดาษ A4