แบบฟอร์มใบสมัครงาน

 
 
 
ตำแหน่งที่สมัคร     : เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี) แนบไฟล์รูปภาพ :  
เงินเดือนที่ต้องการ : บาท
    ** ความละเอียด 125 x 150 Pixel ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB
 
ประวัติส่วนตัว
   
ชื่อ : นามสกุล
เพศ :      สถานะภาพ   :  
หมายเลขบัตรประชาชน :
วัน/เดือน/ปีเกิด : / /
อายุ :  ปี
ส่วนสูง :   ซม.    น้ำหนัก   :    กก.
เชื้อชาติ :             สัญชาติ  :    ศาสนา  :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
แขวง/ตำบล :
เขต/อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ (บ้าน) :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
E-Mail :
   
ประวัติการศึกษา 
มัธยมศึกษา    
    สถาบัน   : สาขา  :
วุฒิที่ได้รับ   : ปีที่สำเร็จ :
         
  อาชีวศึกษา                      
สถาบัน   : สาขา  :
วุฒิที่ได้รับ   : ปีที่สำเร็จ  :
       
มหาวิทยาลัย    
    สถาบัน   :     สาขา  :
วุฒิที่ได้รับ : ปีที่สำเร็จ  :
              
ประวัติการทำงาน
     
1. บริษัท :
  ตำแหน่ง :
  เริ่ม พ.ศ.-พ.ศ.  : เงินเดือน  :
  ลักษณะงาน  :
   
2. บริษัท   :      
  ตำแหน่ง :
  เริ่ม พ.ศ.-พ.ศ.  :   เงินเดือน  :
  ลักษณะงาน  :
   
3. บริษัท   :    
  ตำแหน่ง  :
  เริ่ม พ.ศ.-พ.ศ.  : เงินเดือน  :
  ลักษณะงาน  :
     
ความสามารถพิเศษ 
ภาษาอังกฤษ   :
พูด   อ่าน เขียน  เข้าใจ
การใช้คอมพิวเตอร์   :
Microsoft Office   Photoshop   Illastrator
Indesign Macintos    
รถจักรยานยนต์   :
รถยนต์   :
   
กรุณาใส่ผลลัพท์
+ =