FOLLOW US ON

FRIDAY | FARIS BY NARIS
   
   
         
 
 
 
1. ผู้จัดการแผนกบริหารการจัดส่ง (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
 
 
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานบริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • ควบคุมดูแล บริหารงานประจำศุนย์กระจายสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ
 •  
  2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ดูแล จัดทำ ประสานงานระบบความปลอดภัยของศูนย์กระจายสินค้า, สามารถใช้ MS Office, จัดทำเอกสาร และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ตามกฏหมายแรงงาน
 •  
  3. พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความสามารถเชิงวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผล
 •  
  4. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สรรหา คัดเลือกผู้สมัครให้ได้ตามเวลาที่กำหนด, สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น, มีความคิดสร้างสรรค์, มนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  
  5. พนักงานคัดแยกสินค้า (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  
  6. พนักงานขับรถส่งสินค้า (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  
  7. พนักงานคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน    
   
   
 • เพศชาย อายุ 18 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบการรับสินค้า เช็คสินค้า และตรวจสอบสินค้า มีความละเอียดรอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์ หรือสามารถขับรถโฟร์คลิฟได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ศูนย์กระจายสินค้าเบทเตอร์แลนด์
  ที่ตั้ง : 442 ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี ตำบลหน้าไม้
  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
  โทรศัพท์ : 0-2599-0999 ต่อ 2151-2155
  โทรสาร: 0-2599-0901