[Mistine] ร่วมงานกับเรา
-- ตำแหน่งงานที่ศูนย์กระจายสินค้าเบทเตอร์แลนด์ (อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี) --

ส่งประวัติการทำงานมาที่
E-mail:hrm@mistine.co.th
1. ผู้จัดการแผนกจัดผลิตภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานบริหาร สามารถควบคุมดูแล บริหารงานพนักงานให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น
 • 2. Technical Support (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย, อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขางานด้านคอมพิวเตอร์
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ - Support ระบบคอมพิวเตอร์ - ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน - ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง - ให้คำปรึกษา การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ - มีประสบการณ์ด้าน Network, Hardware, ติดตั้ง และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1-2 ปี มีความรู้เรื่องของซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ใช้ในระบบปฎิบัติการ Linux และ Windows ติดตั้งโปรแกรม OpenSource, Microsoft, Antivirus, Adobe
 • 3. พนักงานจัดสินค้า (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • - จัดเรียงสินค้า - คัดแยกใบสั่งซื้อ - เบิก / คืน สินค้า - ตรวจสอบคุณภาพ และบรรจุหีบห่อ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • 4. พนักงานคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบการรับสินค้า เช็คสินค้า และตรวจสอบสินค้า มีความละเอียดรอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์ หรือสามารถขับรถโฟร์คลิฟได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สรรหา คัดเลือกผู้สมัครให้ได้ตามเวลาที่กำหนด, สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรู้ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 1  


  ศูนย์กระจายสินค้าเบทเตอร์แลนด์ ที่ตั้ง : 442 ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ : 0-2599-0999 ต่อ 2151-2155 โทรสาร: 0-2599-0901
  ศูนย์บริการ สมาชิก
  0 - 2 1 1 8 - 5 1 1 1
  ดาวน์โหลดแอปยุพิน
  COPYRIGHT © 2019 Better way (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.