[Mistine] ร่วมงานกับเรา
-- ตำแหน่งงานที่ศูนย์กระจายสินค้าเบทเตอร์แลนด์ (อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี) --

ส่งประวัติการทำงานมาที่
E-mail:hrm@mistine.co.th
1. Merchandise Control and Fulfillment Manager
กรอกใบสมัคร
 • Bachelor Degree or higher in the field of logistics management or related fields.
 • Thai nationality and 37-45 year.
 • At least 8 years of experience in warehouse and Shipping area or related field (Retail, Marketplace or Express are preferable).
 • Has experience managing at least 2,000 SKU
 • 2. ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี (ปฏิบัติงานที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • -ดูแล และบริหารงาน ประจำศูนย์กระจายสินค้า ให้มีความเรียบร้อย -วางแผนด้านอัตรากำลังคน และดูแลพนักงานประจำศูนย์ -วางแผนการจัดส่งสินค้าในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -ติดต่อประสานงาน รับนโยบาย และแผนงานของบริษัทฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ -สรุปรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ประจำวัน ประจำรอบ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • -มีประสบการณ์ด้านการบริหารการขนส่ง และการบริหารอัตรากำลังคน
 • 3. พนักงานจัดสินค้า (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • - จัดเรียงสินค้า - คัดแยกใบสั่งซื้อ - เบิก / คืน สินค้า - ตรวจสอบคุณภาพ และบรรจุหีบห่อ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • 4. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดผลิตภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • - จัดการวางแผนคลังสินค้าและจัดสินค้าอย่างเป็นระบบตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัท จัดทำแผนการจัดเก็บเพื่อรองรับสต็อคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวจริงในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำ - วางแผนการทำงาน การจัดสินค้าออร์เดอร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • - สามารถวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น - วางแผนในการเบิก-จ่ายสินค้าจากคลังได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
 • 5. พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
  กรอกใบสมัคร
 • -เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี
 • -วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • -มีประสบการณ์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี -มีความรับผิดชอบ อดทน มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ -มีทักษะในการ Present งานได้
 • -ให้การพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บป่วยของพนักงาน -จ่ายยาตามอาการ ตามข้อกำหนดของทางบริษัท และสาธารณสุข -จัดรายการยาตามหมวดหมู่ และจัดทำสต๊อกยา -ดูแลความเรียบร้อยของห้องพยาบาล -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • 6. เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน Cost Controller
  กรอกใบสมัคร
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 3 ปี -มีความรู้ระบบบัญชี และสามารถทำรายงานทางบัญชีต่างๆ ได้ -มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 • -รับผิดชอบวางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีต้นทุนเพื่อคำนวณต้นทุนของสินค้า -รับผิดชอบในส่วนของบัญชีต้นทุนและกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง -สามารถจัดทำรายงานเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และทำการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้น -จัดทำรายงานเปรียบเทียบ ผลประกอบการงบประมาณ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ -จัดทำรายงานต้นทุนสินค้า นำเสนอต่อผู้บริหาร ตรวจสอบและควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือและการกระทบยอดในระบบ
 • 1  


  ศูนย์กระจายสินค้าเบทเตอร์แลนด์ ที่ตั้ง : 442 ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ : 0-2599-0999 ต่อ 2151-2155 โทรสาร: 0-2599-0901
  ศูนย์บริการ สมาชิก
  0 - 2 1 1 8 - 5 1 1 1
  ดาวน์โหลดแอปยุพิน
  COPYRIGHT © 2019 Better way (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.