[Mistine] ร่วมงานกับเรา
-- ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่ --

ส่งประวัติการทำงานมาที่
E-mail:hrm@mistine.co.th
1. ผู้จัดการแผนกธุรการ
กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย, อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารจัดการงานธุรการ, งานอาคารสถานที่,งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการทั่วไป 3 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และ แบบโครงสร้างอาคาร
 • มีทักษะในการใช้ MS Office และวิเคราะห์งาน, บริหารจัดการบุคคลากรและทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • 2. พนักงานเครื่องสำอาง/ BA
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องสำอาง BA, แนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า, มีทักษะการขาย, บริหารสตอคสินค้าได้ และบุคลิกภาพดี
 • สาขาที่เปิดรับ:1. ร้านเชียงใหม่ไดเร็ก จ.เชียงใหม่, 2. ร้านยิ่งใหญ่ซุปเปอร์มาเก็ต จ.จันทบุรี, 3. ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์, 4. ร้านยงสงวน จ.อุบลราชธานี, 5. อุบลดีมาร์ท จ.อุบลราชธานี, 6. บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ กทม., 7.ร้านเพียว คอสเมติกส์ จ.พิษณุโล
 • 3. เจ้าหน้าที่การตลาด
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์ธุรกิจ, กลุ่มลูกค้า เพื่อจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการใช้งาน MS Office, นำเสนอผลงาน และบริหารจัดการได้ดี
 • 4. Programmer
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม C#.net และ Crystal Report 2010 และโปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server(Database Structure,Query,View) ได้
 • มีความรู้ทางด้าน PHP,ASP.net,Web Service และการเขียนโปรแกรมบน SmartPhone Android ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5. F&B Supervisor (หัวหน้าหน่วยงานบริการทั่วไป)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง 28-38 ปี วุฒิป.ตรี สาขาการจัดการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิคดี / ความรับผิดชอบสูง / แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงานดี มีความกระตือรือล้นและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี รักในงานบริการ / ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์การบริหารคน / การต้อนรับ / จัดเตรียมสถานที่ / บริการจัดเลี้ยงและอาหาร หรือ ประสบการณ์ด้านงานโรงแรมมาอย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6. เจ้าหน้าที่บัญชี *สื่อสารภาษาจีน*
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 1 ปี, สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ ระดับ HSK 5 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน, มีความกระตือรือร้น และความละเอียดรอบคอบในการทำงาน, มีทักษะภาษาจีนหรือมีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 7. Oversea Business Development Section Manager
  กรอกใบสมัคร
 • Duties: Team management, present new product to joint venture, sales order and shipment from JV
 • Master or Bachelor degree of International/ Chinese Business, marketing or related fields
 • Good command in both Chinese (HSK6) and English (Toeic 700+) (Would be advantage)
 • Male or Female with 4+ years in international business or business development experience
 • 8. Graphic Designer
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาศิลปกรรม, นิเทศศิลป์, โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยว
 • ออกแบบและ จัดวางความสวยงามในรูปเล่มแคทตาล็อก
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator และ Indesign ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพสินค้าในสตูดิโอ มีทักษะในการใช้กล้อง DSLR และ พื้นฐานในการจัดแสง/ไฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 9. Global Sales and Marketing Manager
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำการตลาดต่างประเทศ อย่างน้อย 6 ปี และมีความรู้เรื่องเอกสารนำเข้า-ส่งออก
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี, สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
 • 10. คนขับรถส่วนกลาง
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รักในงานบริการ มีความรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่รถขี่รถยนต์ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • 11. เจ้าหน้าที่การตลาดภาคสนาม Key Account
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป, วุฒิป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการตลาดและการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ, มีทักษะด้านการเจรจาสื่อสาร, ติดต่อประสานงาน, สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล และมีใบขออนุญาติขับขี่, สามารถทำงานภาคสนาม, ทำงานในวันหยุดได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • 12. เลขานุการ
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 22 - 30 ปี, วุฒิปริญญาตรี บริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานเลขานุการ, ติดต่อประสานงาน อย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี, บริหารจัดการงานเอกสารได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีไหวพริบ, คล่องแคล่ว, บุคลิกภาพดี
 • 13. ช่างภาพ
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย, 22-27 ปี *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
 • จบวุฒิป.ตรี วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม, นิเทศศาสตร์, โฆษณา, มัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการถ่ายภาพ,จัดองค์ประกอบศิลป์,การจัดไฟใน Studio และ การปรับสีสินค้า
 • มีทักษะในการออกแบบงาน Art Work โดยใช้โปรแกรม PS, AI
 • 14. User Experience & User Interface Specialist (UX & UI Specialist)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาใดก็ได้ที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การออกแบบแอปพลิเคชันและ เว็บไซต์
 • Design Journey การใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ผ่านข้อมูลการทำ Research, จัดทำและวัดผลลัพธ์ Wireframes, Prototypes และ Work flow ในการแก้ปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe XD,Ps,และ Ai หากมีทักษะในการใช้โปรแกรม Sketch,InVision Studio หรือ MS Visio จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 15. International Coordinator
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี, วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้ดี
 • จัดการงานเอกสารการขาย-การส่งออกสินค้า กับบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ (Joint Venture)
 • โต้ตอบอีเมลล์ จดหมาย และแปลเออกสารต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
 • 16. Data Analytics Specialist
  กรอกใบสมัคร
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจขององค์กร
 • มีความเข้าใจในการใช้ SQL และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
 • สามารถใช้โปรแกรม visualizing presenting data เช่น Tableau, Power BI, Quick Sight ได้ดี
 • มีทักษะในการใช้ R programming, SAS, SPSS, Excel ได้ดี และ พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 17. Data Scientist
  กรอกใบสมัคร
 • มีประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Business Data อย่างน้อย 2 ปี
 • เข้าใจการใช้เครื่องมือ Excel, R Programming, SAS, SPSS
 • มีประสบการณ์การทำ Visualizing Presenting Data (Tableau, Power Bi, หรือ Quick sight เป็นต้น)
 • หากผ่านประสบการณ์ใช้ AWS Cloud Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 1  
  ศูนย์บริการ สมาชิก
  0 - 2 1 1 8 - 5 1 1 1
  ดาวน์โหลดแอปยุพิน
  COPYRIGHT © 2019 Better way (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.