-- ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่ --

ส่งประวัติการทำงานมาที่
E-mail:hrm@mistine.co.th
1. ผู้จัดการแผนกธุรการ
กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย, อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารจัดการงานธุรการ, งานอาคารสถานที่,งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการทั่วไป 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ MS Office และวิเคราะห์งาน, บริหารจัดการบุคคลากรและทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • 2. Taxation Section Manager
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี/ภาษีอากร
 • ประสบการณ์ด้านภาษีอากรอย่างน้อย 4 ปี
 • มีความรู้ข้อกฎหมายภาษี
 • 3. ผู้จัดการบัญชี (ปฏิบัติงานประจำประเทศกัมพูชา)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี, บริหาร, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • 4. ผู้จัดการเขต
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 24 - 40ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม, ชอบพบปะผู้คน, ชอบงานท้าทายและให้ผลตอบแทนสูง, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • 5. เจ้าหน้าที่การตลาด
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์ธุรกิจ, กลุ่มลูกค้า เพื่อจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการใช้งาน MS Office, นำเสนอผลงาน และบริหารจัดการได้ดี
 • 6. Programmer
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม C#.net และ Crystal Report 2010 และโปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server(Database Structure,Query,View) ได้
 • มีความรู้ทางด้าน PHP,ASP.net,Web Service และการเขียนโปรแกรมบน SmartPhone Android ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 7. Online Content Creator
  กรอกใบสมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป, วุฒิป.ตรี ไม่จำกัดสาขา *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สร้างสรรค์ Content ของสินค้าเพื่อเป็นการโปรโมทผ่านทางสื่อSocial Media ต่างๆ อย่างน่าสนใจและแปลกใหม่
 • เข้าใจและรู้จักการใช้สื่อSocial Media ประเภทต่างๆเช่นFacebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
 • 8. เจ้าหน้าที่บัญชี *สื่อสารภาษาจีน*
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 1 ปี, สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ ระดับ HSK 5 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน, มีความกระตือรือร้น และความละเอียดรอบคอบในการทำงาน, มีทักษะภาษาจีนหรือมีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 9. Oversea Business Development Section Manager
  กรอกใบสมัคร
 • Duties: Team management, present new product to joint venture, sales order and shipment from JV
 • Master or Bachelor degree of International/ Chinese Business, marketing or related fields
 • Good command in both Chinese (HSK6) and English (Toeic 700+) (Would be advantage)
 • Male or Female with 4+ years in international business or business development experience
 • 10. Division Sales Manager
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย, อายุ 28-38 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
 • มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานท้าทาย
 • 11. Digital Media Planner
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิป.ตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และ ประสบการณ์ด้านวางแผนการตลาดสื่อออนไลน์
 • วางแผนร่วมกับแบรนด์ เพื่อกำหนด Customer Journey ของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการโปรโมทสินค้าในรูปแบบออนไลน์ทั้งสื่อ Facebook, Instagram, Youtube, Google และช่องทางอื่นๆที่น่าสนใจ
 • ตามกระแสในโลกออนไลน์ให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อสร้างช่องทางการโปรโมท และสรุปผล
 • 1  
  ศูนย์บริการ สมาชิก
  0 - 2 1 1 8 - 5 1 1 1
  ดาวน์โหลดแอปยุพิน
  COPYRIGHT © 2019 Better way (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.