-- ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่ --

ส่งประวัติการทำงานมาที่
E-mail:hrm@mistine.co.th
1. ผู้จัดการแผนกธุรการ
กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย, อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารจัดการงานธุรการ, งานอาคารสถานที่,งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการทั่วไป 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ MS Office และวิเคราะห์งาน, บริหารจัดการบุคคลากรและทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • 2. Taxation Section Manager
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี/ภาษีอากร
 • ประสบการณ์ด้านภาษีอากรอย่างน้อย 4 ปี
 • มีความรู้ข้อกฎหมายภาษี
 • 3. ผู้จัดการบัญชี (ปฏิบัติงานประจำประเทศกัมพูชา)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี, บริหาร, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • 4. Area Retail Sales Supervisor
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 30 ปีขึั้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย, บริหารสต็อกสินค้า อย่างน้อย 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการทีม PC/BA เครื่องสำอาง, ผู้จัดการร้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถบริหารลูกทีมได้เป็นอย่างดี, มีทักษะในการฝึกอบรม และสามารถปฏิบัติงานนอกบริษัทฯได้, มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ * มีรถยนต์ของบริษัทฯ เพื่อใช้งานเวลาออกภาคสนาม*
 • 5. Finance Supervisor
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการลงทุน.วิศวการเงิน, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านวางแผน, วิเคราะห์การเงิน, งบของบริษัท อย่างน้อย 4 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบและ ความแม่นยำ / ใช้ MS Office ได้ดี
 • 6. ผู้จัดการเขต
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 24 - 40ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม, ชอบพบปะผู้คน, ชอบงานท้าทายและให้ผลตอบแทนสูง, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • 7. พนักงานเครื่องสำอาง (Beauty Coach)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องสำอาง BA, แนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า, มีทักษะการขาย, บริหารสตอคสินค้าได้ และบุคลิกภาพดี
 • สาขาที่เปิดรับ:Zpell, IconSiam, มารีน่า(พัทยา), Terminal 21(พัทยา)
 • 8. ทนายความ
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา, ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชน ,จัดเตรียมเอกสารในการว่าความ ,มีใบอนุญาตว่าความ
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • 9. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์จัดหาและจัดซื้อ Consumer Product (FMCG: Fast Moving Consumer Goods), หากมีประสบการณ์นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และบริหารจัดการได้ดี
 • 10. เจ้าหน้าที่การตลาด
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์ธุรกิจ, กลุ่มลูกค้า เพื่อจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการใช้งาน MS Office, นำเสนอผลงาน และบริหารจัดการได้ดี
 • 11. เจ้าหน้าที่บัญชี (ควบคุมสตอค)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานบัญชีควบคุมสตอค อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 12. Programmer
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม C#.net และ Crystal Report 2010 และโปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server(Database Structure,Query,View) ได้
 • มีความรู้ทางด้าน PHP,ASP.net,Web Service และการเขียนโปรแกรมบน SmartPhone Android ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 13. Export Sales Executive
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิงและชาย, อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาInternational Business, Logistics
 • มีประสบการณ์ด้านเอกสารการส่งออก และ ติดต่อต่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านในการดูเอกสารการส่งออกเอกสาร L/C และ Invoice Packing List มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ เพื่อนำเสนอขายสินค้าใหม่ๆของบริษัท
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และ มีทักษะในการใช้ MS Office
 • 14. F&B Supervisor (หัวหน้าหน่วยงานบริการทั่วไป)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง 28-38 ปี วุฒิป.ตรี สาขาการจัดการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิคดี / ความรับผิดชอบสูง / แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงานดี มีความกระตือรือล้นและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี รักในงานบริการ / ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์การบริหารคน / การต้อนรับ / จัดเตรียมสถานที่ / บริการจัดเลี้ยงและอาหาร หรือ ประสบการณ์ด้านงานโรงแรมมาอย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 15. Beauty Receptionist ( เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ )
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • รักในงานบริการ หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ หรือ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 16. Social Media Officer
  กรอกใบสมัคร
 • ชาย/หญิงอายุ23-30 ปีขึ้นไป วุฒิป.ตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ, การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ หากมีประสบการณ์ด้านท าสื่อการตลาดออนไลน
 • สร้างสรรค์ Content ของสินค้าเพื่อเป็นการโปรโมทผ่านทางสื่อSocial Media ต่างๆ โดยสามารถ เขียนบทความได้หลากหลายมุมมอง และสามารถนำเสนอเรื่องเดิมในมุมมองใหม่
 • เข้าใจและรู้จักการใช้สื่อSocial Media ประเภทต่างๆเช่นFacebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
 • 17. เจ้าหน้าที่บัญชี *สื่อสารภาษาจีน*
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 1 ปี, สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ ระดับ HSK 5 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน, มีความกระตือรือร้น และความละเอียดรอบคอบในการทำงาน, มีทักษะภาษาจีนหรือมีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 1  
  ศูนย์บริการ สมาชิก
  0 - 2 1 1 8 - 5 1 1 1
  ดาวน์โหลดแอปยุพิน
  COPYRIGHT © 2019 Better way (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.