[Mistine] ร่วมงานกับเรา
-- ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่ --

ส่งประวัติการทำงานมาที่
E-mail:hrm@mistine.co.th
1. พนักงานเครื่องสำอาง/ BA
กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องสำอาง BA, แนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า, มีทักษะการขาย, บริหารสตอคสินค้าได้ และบุคลิกภาพดี
 • :: สาขาที่เปิดรับ: -พิษณุโลก -จันทบุรี -แฟชั่นไอซ์แลนด์ -สยามสแควร์1
 • 2. Programmer
  กรอกใบสมัคร
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม C#.net และ Crystal Report 2010 และโปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server(Database Structure,Query,View) ได้
 • มีความรู้ทางด้าน PHP,ASP.net,Web Service และการเขียนโปรแกรมบน SmartPhone Android ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3. เลขานุการ
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 22 - 30 ปี, วุฒิปริญญาตรี บริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานเลขานุการ, ติดต่อประสานงาน อย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี, บริหารจัดการงานเอกสารได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีไหวพริบ, คล่องแคล่ว, บุคลิกภาพดี
 • 4. User Experience & User Interface Specialist (UX & UI Specialist)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาใดก็ได้ที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การออกแบบแอปพลิเคชันและ เว็บไซต์
 • Design Journey การใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ผ่านข้อมูลการทำ Research, จัดทำและวัดผลลัพธ์ Wireframes, Prototypes และ Work flow ในการแก้ปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe XD,Ps,และ Ai หากมีทักษะในการใช้โปรแกรม Sketch,InVision Studio หรือ MS Visio จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5. Data Analytics Specialist
  กรอกใบสมัคร
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจขององค์กร
 • มีความเข้าใจในการใช้ SQL และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
 • สามารถใช้โปรแกรม visualizing presenting data เช่น Tableau, Power BI, Quick Sight ได้ดี
 • มีทักษะในการใช้ R programming, SAS, SPSS, Excel ได้ดี และ พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6. Data Scientist
  กรอกใบสมัคร
 • มีประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Business Data อย่างน้อย 2 ปี
 • เข้าใจการใช้เครื่องมือ Excel, R Programming, SAS, SPSS
 • มีประสบการณ์การทำ Visualizing Presenting Data (Tableau, Power Bi, หรือ Quick sight เป็นต้น)
 • หากผ่านประสบการณ์ใช้ AWS Cloud Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 7. Faris Manager (ผู้จัดการฝ่ายการตลาดแบรนด์ฟาริส)
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนการตลาด และบริหารกลยุทธ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจในธุรกิจความงามและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และมีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของตลาด
 • 8. Key Account E-Commerce
  กรอกใบสมัคร
 • อายุ 27-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ (E-commerce), ร่วมดีลแคมเปญกับ Marketplace (Lazada,Shopee)
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • 9. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง, อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Skin care อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการประสานงาน, เจรจาต่อรองราคากับคู่ค้า, มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการนำเสนอ
 • 10. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาผู้จัดการเขต
  กรอกใบสมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้ รักในงานบริการ
 • 11. System Analyst
  กรอกใบสมัคร
 • มีทักษะความรู้ และเข้าใจเรื่องการใช้งานข้อมูล Database MySQL Oracle และสามารถเขียน MSSQL Query Data
 • มีความรู้เรื่องการใช้ภาษา PHP / HTML / Java /C#
 • มีความรู้ด้าน Business intelligence (BI) (Pentaho, Saiku Analyst)
 • ลักษณะงาน : ทำข้อมูล EPL เพื่อ process ข้อมูลตามความต้องการ และโอนย้ายข้อมูลไปอีกระบบหนึ่ง, เขียน Script case เพื่อจัดทำรายงาน, สร้าง Data Cube บน Pentaho server
 • 1  
  ศูนย์บริการ สมาชิก
  0 - 2 1 1 8 - 5 1 1 1
  ดาวน์โหลดแอปยุพิน
  COPYRIGHT © 2019 Better way (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.