FOLLOW US ON

MISTINE COSMETICS | FRIDAY | FARIS BY NARIS
   
 

 
 


นางนวล [Seagull]

ศิลปิน : เก่ง ธชย
เนื้อร้อง/ทำนอง : เก่ง ธชย
เรียบเรียงดนตรี : เก่ง ธชย , อนุชิต ธนัญชัย

ตา ดังดารา ส่องโสภากลางนภางามแจ่ม
คิ้ว ดังคันศร อรชรอ้อนแอ้นแสนโสภิณ

*หากถวิลใจนาง อยากได้นางต้องทำอย่างไร
เอาใจร้อยเป็นมาลัยใส่พานไปให้แม่ยุพิน
อาจไม่เพียงอาจไม่พอสุดแต่ขอให้ข้าได้ยิน
อยากจะกลืนอยากจะกินไปทั้งตัว

**นางนวลนวลนางบินไปแสนไกล ยังแดนใดใดที่มีเสรี
นางนวลนวลนางบินไปแสนไกล ยังแดนใดใดที่มีเสรี

กาย ดังจันทรา ผ่องฟ้าเลิศหล้าจ้าอร่าม
งาม เกินนวลนาง คงไม่มีผู้ใดจะงามกว่านวลนางแล้วหาไม่ได้

*,**

Rap
ฉิ่งฉาบกรับโหม่งจะโก่งร้องก้องพสุธา
ไม่มีใครจะงามกว่าน้องยาไม่มีไม่มี
ดี ดี ดีไม่ดีไม่รู้ ลอง ดู ดีไม่ดีไม่ดี

พระเสด็จยังต้องหลงกล
เหมือนต้องมนต์แม่นางนวล

หยวกกล้วยยังชิดซ้าย
งามใสแบบนางนวล
ลองพินิจควรมิควร
แล้วแต่โปรดจะกินไม่กิน
ขาดยุพินพี่สิ้นใจ
ขาดเธอพี่แดดิ้น
ผกผินบินถลาบินถลาเพราะหน้ามน

*,**