แจ้งความประสงค์จะให้บริษัทฯ นำเงินออมทรัพย์มาหักชำระค่าสินค้า
*ทางบริษัทฯจะนำเงินมาหักชำระค่าสินค้าหลังจากนี้ ภายใน 2 รอบจำหน่ายค่ะ


กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
รหัสสมาชิก : - - *
ชื่อ-นามสกุล: *
เบอร์โทร : *
Email : *